top of page

Studentvalg - MINA

Studentvalget starter den 24. april!

Lær mer om kandidatene ved å lese kandidaturene deres, og bestem deg for hvem du vil at skal representere deg i Arbeidsutvalget, Universitetsstyret og Fakultetsstyret.


Du har stemmerett i fire valg, husk å stemme i alle sammen!

Leder av Arbeidsutvalget

Medlem av Arbeidsutvalget

Femte designelement 3.png
Femte designelement 3.png
AU - Oskar.jpg
Oskar Solberg Lægland
Med bred erfaring fra leder- og styreverv i studentfrivilligheten ønsker jeg å være en tydelig stemme for studentene. Å opprettholde kvaliteten i utdanningen, samt fokusere på å bedre studentenes mentale helse vil være min målsetning.
AU - Marthe.jpg
Marthe Sponberg
Hei, jeg heter Marthe, er 27 år, og studerer Master i Globale Utviklingsstudier ved Noragric. Jeg stiller nå til valg fordi jeg ønsker å representere studentenes og være en talsperson for deres interesser inn mot universitetet. Med en proaktiv tilnærming og et genuint ønske om å gjøre en forskjell, lover jeg å jobbe utrettelig for å løfte deres stemmer.
AU - Ingeli.jpg
Ingeli Mortensen
Hei! Mitt navn er Ingeli Mortensen, og jeg har stor kjærlighet for NMBU og det fantastiske studentmiljøet vi har her. Jeg er ivrig etter å bruke mine erfaringer, egenskaper og motivasjon til å jobbe for å sikre et ypperlig faglig og sosialt tilbud for deg, samtidig som jeg vil styrke NMBUs bærekraftsinitiativer.
AU - Mariam.jpg
Mariam Winther
Ønsker at det stemmes på andre kandidater.
Hei Mariam Winther heter jeg. Jeg har vært i arbeidslivet siden 2007 da jeg ble ferdig med min mastergrad i ledelse på BI. Akkurat nå jobber jeg som Markeds og bærekraftsleder i et av de store advokatkontorene i Oslo. Venner beskriver meg som utpreget ja - menneske positiv, lyttende og sprudlende, men også en som er strukturert, analytisk, og engasjert. Jeg er studenrepresentant for årsenheten bærekraftig økonomi og ledelse. En rolle jeg vil beskrive som både lærerit og et engasjerende verv.
Les kandidatur

Universitetsstyret

US - Maja.jpg
Maja Raz Karterud
Jeg ønsker å sikre at studentenes behov blir prioritert av Universitetsstyret, spesielt i vanskelige økonomiske tider, og at NMBU-studentene forblir landets mest fornøyde. Med åpenhet og en tydelig stemme ønsker jeg å representere alle studenter inn mot Universitetsstyret!
US - Sara.jpg
Sara Nesse
Jeg stiller til Universitetsstyret fordi jeg tror jeg kan være en god stemme for studentene. Jeg ønsker å fokusere på undervisningskvalitet, studiemiljø og bærekraft.
AU - Mariam.jpg
Mariam Winther
Ønsker at det stemmes på andre kandidater.
Hei Mariam Winther heter jeg. Jeg har vært i arbeidslivet siden 2007 da jeg ble ferdig med min mastergrad i ledelse på BI. Akkurat nå jobber jeg som Markeds og bærekraftsleder i et av de store advokatkontorene i Oslo. Venner beskriver meg som utpreget ja - menneske positiv, lyttende og sprudlende, men også en som er strukturert, analytisk, og engasjert. Jeg er studenrepresentant for årsenheten bærekraftig økonomi og ledelse. En rolle jeg vil beskrive som både lærerit og et engasjerende verv.
Les kandidatur
MINA.png

Fakultetsstyret

MINA- Lise Tidemann.jpg
Lise Aminda Tidemann Pedersen
Hei  Mitt navn er Lise Pedersen og går mitt tredje år på økologi og naturforvaltning. I dag sitter jeg i studenttinget noe som har ført til mitt engasjement for studiekvalitet og at studentenes stemme blir hørt. Håper jeg får tillit til å representere dere i fakultetsstyret. Godt valg!
MINA - Mathilde Brunvoll.JPEG
Mathilde Brunvoll
Jeg heter Mathilde og går fjerde året på miljøvitenskap. Jeg ønsker å jobbe for at fakultetsstyret på MINA skal ha et større fokus på bærekraft, undervisningskvalitet og studentenes trivsel. Det siste året har jeg vært så heldig å få representere MINA i fakultetsstyret, og jeg ønsker gjerne å fortsette et år til for å skape en kontinuitet i arbeidet. Godt valg!
MINA - Sonja.jpg
Sonja Irene Nore
Jeg heter Sonja, og jeg studerer bachelor i økologi og naturforvaltning. Jeg stiller til valg til fakultetsstyret der mitt hovedfokus er miljø og bærekraft, inkludering og studiekvalitet.
MINA - Ylva Heyn Friberg.JPG
Ylva Heyn Friberg
Mitt navn er Ylva, og jeg går fjerde året på naturforvaltning. Jeg vil jobbe for at MINA skal fortsette arbeidet med å prioritere tverrfaglighet og bærekraft i alle studieprogrammer, samt øke fokus på kontakt med arbeidslivet og tilrettelegge for mer arbeidspraksis i studiene. Mitt ønske for fakultetet er at studiehverdagen til studentene skal være preget av faglig utfordrende og aktiv undervisning med engasjerende forelesere, og et inkluderende sosialt og tverrfaglig studiemiljø der man føler seg sett som individ. 
Ingrid Nilssen.jpg
Ingrid Helene Lunde Nilsen
Gjennom verv i og utenfor Studentdemokratiet har jeg erfart hvor stor påvirkningskraft vi studenter kan ha på vår egen studiehverdag. Jeg ønsker å bruke denne påvirkningskraften for å fremme bærekraftige løsninger, trivsel og god studiekvalitet på fakultetsnivå. Godt valg!
MINA.png
bottom of page