top of page

Studentvalget - VET

Studentvalget starter den 24. april!

Lær mer om kandidatene ved å lese kandidaturene deres, og bestem deg for hvem du vil at skal representere deg i Arbeidsutvalget, Universitetsstyret og Fakultetsstyret.


Du har stemmerett i fire valg, husk å stemme i alle sammen!

Medlem av Arbeidsutvalget

Femte designelement 3.png
Femte designelement 3.png

Leder av Arbeidsutvalget

AU - Oskar.jpg
Oskar Solberg Lægland
Med bred erfaring fra leder- og styreverv i studentfrivilligheten ønsker jeg å være en tydelig stemme for studentene. Å opprettholde kvaliteten i utdanningen, samt fokusere på å bedre studentenes mentale helse vil være min målsetning.
AU - Marthe.jpg
Marthe Sponberg
Hei, jeg heter Marthe, er 27 år, og studerer Master i Globale Utviklingsstudier ved Noragric. Jeg stiller nå til valg fordi jeg ønsker å representere studentenes og være en talsperson for deres interesser inn mot universitetet. Med en proaktiv tilnærming og et genuint ønske om å gjøre en forskjell, lover jeg å jobbe utrettelig for å løfte deres stemmer.
AU - Ingeli.jpg
Ingeli Mortensen
Hei! Mitt navn er Ingeli Mortensen, og jeg har stor kjærlighet for NMBU og det fantastiske studentmiljøet vi har her. Jeg er ivrig etter å bruke mine erfaringer, egenskaper og motivasjon til å jobbe for å sikre et ypperlig faglig og sosialt tilbud for deg, samtidig som jeg vil styrke NMBUs bærekraftsinitiativer.
AU - Mariam.jpg
Mariam Winther
Ønsker at det stemmes på andre kandidater.
Hei Mariam Winther heter jeg. Jeg har vært i arbeidslivet siden 2007 da jeg ble ferdig med min mastergrad i ledelse på BI. Akkurat nå jobber jeg som Markeds og bærekraftsleder i et av de store advokatkontorene i Oslo. Venner beskriver meg som utpreget ja - menneske positiv, lyttende og sprudlende, men også en som er strukturert, analytisk, og engasjert. Jeg er studenrepresentant for årsenheten bærekraftig økonomi og ledelse. En rolle jeg vil beskrive som både lærerit og et engasjerende verv.
Les kandidatur

Universitetsstyret

US - Maja.jpg
Maja Raz Karterud
Jeg ønsker å sikre at studentenes behov blir prioritert av Universitetsstyret, spesielt i vanskelige økonomiske tider, og at NMBU-studentene forblir landets mest fornøyde. Med åpenhet og en tydelig stemme ønsker jeg å representere alle studenter inn mot Universitetsstyret!
US - Sara.jpg
Sara Nesse
Jeg stiller til Universitetsstyret fordi jeg tror jeg kan være en god stemme for studentene. Jeg ønsker å fokusere på undervisningskvalitet, studiemiljø og bærekraft.
AU - Mariam.jpg
Mariam Winther
Ønsker at det stemmes på andre kandidater.
Hei Mariam Winther heter jeg. Jeg har vært i arbeidslivet siden 2007 da jeg ble ferdig med min mastergrad i ledelse på BI. Akkurat nå jobber jeg som Markeds og bærekraftsleder i et av de store advokatkontorene i Oslo. Venner beskriver meg som utpreget ja - menneske positiv, lyttende og sprudlende, men også en som er strukturert, analytisk, og engasjert. Jeg er studenrepresentant for årsenheten bærekraftig økonomi og ledelse. En rolle jeg vil beskrive som både lærerit og et engasjerende verv.
Les kandidatur
VET.png

Fakultetsstyret

VET - Maja.jpg
Maja Løcka Eine
Jeg kjenner studentenes ønsker og behov, og vil alltid kjempe vår kamp
VET - Ida.jpg
Ida Marie Hennø
Hei, jeg heter Ida og begynte på drømmestudiet veterinærmedisin for fire år siden! Siden den gang har jeg engasjert meg i flere verv for å bidra til å gjøre studiehverdagen for veterinærstudenter så bra som mulig. Nå ønsker jeg å jobbe videre i fakultetsstyret for å sikre studentenes stemme
VET- Marie.jpg
Marie Tofte Elvestad
Å ta del i fakultetsstyret virker som en spennende og givende oppgave. Jeg stiller til valg som kvinnelig representant i fakultetsstyret for å prøve å utvikle fakultetet i en retning som gjør at alle studenter på VET skal få best mulig læringsmiljø og best mulig sosialt miljø på fakultetet.
VET- Natalia.jpg
Natalia Feliciana Barò Tyse
Jeg stiller til valg for å jobbe for bedre samarbeid, mer praksis og for at studentenes stemme skal bli hørt.
Vet - Thea.jpg
Thea Øvregaard
Som nåværende studentrepresentant ønsker jeg å stille til gjenvalg for å opprettholde kontinuitet i fakultetsstyret for å kunne holde oversikt over saker som kan påvirke studentenes situasjon på Veterinærhøgskolen.
VET.png
bottom of page